תקנון

הגדרות

 

אתר www.shiviti.com  (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

בעלת האתר ומפעילו הינו מיכל נידם

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המזמין", כהגדרתו להלן, באתר.

מוצרים - כל הפריטים המוצעים למכירה באתר – יצירות אמנות במהדורות מוגבלות, הדפסים, וגלריות קיר.

מזמין -  לרבות לקוח / גולש / חברה .

יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי שהזינה המזמין

אישור הזמנה - מהווה את החשבונית ביחד עם פרטי רכישת העסקה.

כתובת למשלוח - הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות. 

מועד אספקה מבוקש - המועד אשר נרשם ע"י המזמין כמועד בו הוא מעדיף שיסופק לו המוצר.

יום אספקה - אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.

ימי עסקים: ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

הרשמה/ ביצוע הזמנה

 

רכישת מוצרים תתבצע על ידך באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה..      מיכל נידם מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטיך, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, עליך להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מיכל נידם לא תוכל להבטיח שהמוצרים יסופקו במועד או יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למיכל נידם בשל פרטים מוטעים, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, מומלץ להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

התשלום באתר מבוצע באמצעות שירות IsraCard 

עם ביצוע ההזמנה על ידך, תבצע מיכל נידם בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח אליך הודעה בדבר אישור העסקה.

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי של החברה במועד האספקה המבוקש או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולא תהיה לך כל טענה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לך או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שמיכל נידם תשיב לך כל סכום ששילמת במידה ואכן שילמת או תבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח אליך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא מיכל נידם רשאית להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעת מיכל נידם יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה ולא תהיה מעוניין במוצר החלופי, תבטל מיכל נידם את העסקה ולא תהא לך טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידך לחברה.

 

אחריות מיכל נידם/ זכויות היוצרים

מיכל נידם או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לגולש או למזמין או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה או הרכישה הספציפית.

היה ונפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מיכל נידם או מי מטעמה.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

בכל מקרה לא תישא מיכל נידם באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי.

 השם "SHIVITI" ו"שיויתי" וכן שם המתחם בבעלותה של האתר(domain name) , סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של מיכל נידם, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) המפורסמים על ידי מיכל נידם באתר הינם רכושה ובעלותה של מיכל נידם ואין להשתמש בהם ללא הסכמתה מפורשת בכתב.

משלוחים

משלוחים בישראל

משלוח בישראל הינו בחינם עד פתח ביתך.

ההזמנה שלך תיארז באריזה מיוחדת ותישלח ליעדה 14 ימים עסקים.

החבילה תישלח לכתובת שרשמת למשלוח עם שליח עד פתח ביתך.

החבילה תישלח לכתובת שרשמת למשלוח עם שליח עד פתח ביתך (לישובים הרשומים כאן) או לסניף הדואר הקרוב לביתך במידה ושם הישוב אינו מופיע ברשימה, הודעה על הגעת החבילה במקרה זה תשלח מסניף הדואר.

זמן האספקה לישובים הרשומים ברשימה הינו 21 ימי עסקים.

 

 

החזר מוצר/ ביטול עסקה

 

כספך יוחזר במלואו בתוך 14 יום מיום החזרת המוצר. אופן החזר התשלום- זיכוי בכרטיס האשראי.

עליך להודיע בכתב על רצונך להחזיר את המוצר לא יאוחר מ- 14 יום מיום קבלת המוצר.לא תתאפשר החלפה/ החזרה ולא יינתן זיכוי כספי עבור מוצר שנפגם בדרך כלשהי (לרבות באמצעות חברת השילוח) ו/או מוצר שבוצע בו שימוש כלשהו. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק –כפי שהתקבל. מובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.המזמין רשאית לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:במידה והמוצר היינו ייצור מיוחד עבור הלקוח, דהיינו ייצור ע"פ הזמנת הלקוח. הלקוח לא יוכל לקבל זיכוי כספי או החלפה. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.לעניין פגם שנפל במוצר, במידה ולא הודיע המזמין להנהלת האתר על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מיום קבלתו, מהווה הדבר הודעה כי לא נפל כל פגם במוצר ולמזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.זיכויים יועברו לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בסך 5% משווי העסקה או 100 ₪, הנמוך מבינהם, בהתאם לדין. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של המזמין בהתאם למדיניות חברת האשראי.

 

סמכות השיפוט

ככל שתתגעלנה מחלוקת בנוגע לאתר ו/או השירותים הניתנים דרכו ו/או כל ענין אחר הקשור לרבות הטענות/דרישות/תביעות אלו יתבררו בבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים בלבד.

 

אני מאשר מראש למיכל נידם ליצור עימי קשר מעת לעת באמצעות המדיות השונות לצורך משלוח של מידע פירסומי ולעדכן אותי במבצעים לרכישות שירותים/מוצרים ופרסומים נוספים של מיכל נידם.